Wednesday, 25 November 2020

Apple Podcasts บน Amazon Echo, Fire TV พร้อมให้บริการแล้วในเยอรมนี

ไลบรารี Podcasts ของ Apple มีให้บริการบนอุปกรณ์ Amazon Echo ในเยอรมนีแล้วหลังจากเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม 2019

อุปกรณ์ Amazon Echo ต้องติดตั้งทักษะ Alexa เพื่อเข้าถึงไลบรารี นี่คือการตั้งค่าแบบเดียวกับในสหรัฐอเมริกา

เมื่อตั้งค่าแล้วผู้ใช้สามารถขอให้ Alexa เล่นพอดคาสต์จากนั้นยังมีการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นการหยุดชั่วคราวหรือการข้ามไปมาในตอนต่างๆ

ในแอป Amazon Alexa บน iOS ผู้ใช้ต้องเพิ่มทักษะที่เรียกว่า Apple Podcasts ก่อน หลังจากติดตั้งสกิลแล้วอุปกรณ์จะตอบสนองต่อคำร้องขอให้เล่นรายการต่างๆเช่นพอดคาสต์ AppleInsider รายสัปดาห์ อย่างไรก็ตามคำขอแต่ละรายการจะต้องมีคำว่า “บน Apple Podcasts”

ในการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ต้องกำหนดให้ Apple Podcast เป็นเครื่องเล่นเริ่มต้น ในแอป iOS Amazon Alexa a บริการใหม่ จะต้องเพิ่มภายใต้ เพลงและพอดคาสต์, บริการ มาตรา.

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของเยอรมันจะมีตัวเลือกให้ เลือกบริการเริ่มต้น และตั้งค่าเป็น Apple Podcasts

ทักษะนี้ใช้ได้กับ Amazon Echo หรือ Amazon Fire TV นอกจากนี้ยังต้องใช้ทั้ง iOS และแอป Alexa เวอร์ชันล่าสุด ความพร้อมใช้งานถูกค้นพบครั้งแรกโดย Macerkopf

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet